/ KROPP OCH SJÄL /

MAN KAN STÄRKA SIN SJÄLVKÄNSLA

EWACARIN SKRIVER

 

En stark självkänsla skyddar oss i livet, när vi har det svårt – blir uppsagda på jobbet eller svikna av nära vänner.
Att vara accepterad och bli älskad, som vi blir av föräldrarna i barndomen, skapar självrespekt, inre trygghet och tillit både till oss själva och andra.  
Man skiljer mellan den yttre och den inre självkänslan. Den yttre är kopplad till det vi gör, inte det vi är.
Ju sämre den inre självkänslan är desto viktigare är det att få yttre bekräftelse som kompensation.
I västerländska samhällen värderas den personliga prestationen högt. Vi är det vi presterar. Det vi uträttar ger oss vårt värde.
De människor som har hög inre självkänsla kan hantera samhällen av vår typ och sätta upp egna mål och gränser. För de som alltid försöker kompensera en svag inre självkänsla med prestationer kan tillvaron bli en tärande evighetskamp utan slut.
För att man ska kunna stärka sin inre självkänsla fodras en känslomässig trygg bas.
Ju bättre vi blir på att ta ansvar för våra egna liv, desto starkare växer sig vår inre självkänsla.
Så här kan vi stärka vår självkänsla:
  • Bli medveten om kroppen
  • Undersök känslorna
  • Sträva efter äkthet
  • Lev nu
  • Ta risker
  • Våga välja
  • Skratta åt oss själva och våra problem
  • Avsätt tid för oss själva ibland. Vi bör stänga in oss hemma en hel helg och göra absolut ingenting. Det är viktigt att träna förmågan att vara ensam med oss själva.

 

Av Ewacarin Holmqvist