/ Allmänt /

VÅRA TANKAR GÅR TILL NORGE

Det var en alldeles vanlig dag.
På en sekund förändrades allt.
En huvudstads byggnader och gator blev till spillror.
Oskyldiga personer som var levande när dagen började
skulle inte finnas på kvällen.
Ett grannlands trygghet har blivit raserat.
Detta har hänt flera gånger på 2000-talet.
Då var det betydligt längre bort –
Eller det kändes så –


Ungdomar hade samlats på läger
För att diskutera vad de trodde på.
Deras ögon lyste av framtidstro och hopp
För en bättre värld där demokratin sattes högst.
Ingen trodde att lägret skulle bli ett inferno av skräck,
Där så många skulle mista sina liv för något de stod upp för.


Låt inte det som hänt förlama oss i vår kamp
för det vi tror på och som är viktigt för oss.
Låt inte någon inkräkta på vårt öppna samhälle
eller inkräkta på våra olika uppfattningar.
Låt ingen hindra oss från att vara trygga i våra städer .

 
I kväll tänder jag ljus för Norges befolkning!

 
/Ec