/ KROPP OCH SJÄL /

IDAG ÄR VI MINDRE LYCKLIGA ÄN TIDIGARE

 
 
En ny amerikansk studie visar att ökad användning av Facebook minskar vårt välbefinnande. Över en miljard människor är registrerade på Facebook och 500 miljoner använder Facebook dagligen. Nu kommer den första vetenskapliga undersökningen som avslöjar hur Facebook egentligen påverkar vår lycka.
 

Forskarna valde ut 82 vana Facebook-användare och frågade dem dagligen under två veckors tid hur de mådde för stunden - och hur nöjda de var med sina liv i allmänhet.

Slutsatsen efter att försökspersonernas svar analyserats var att både den omedelbara och den mer allmänna lyckan sjönk ju mer personerna använde Facebook.

 Facebookanvändarna fick fem gånger per dag via sms svara på de här frågorna:
  • Hur mår du just nu?
  • Hur orolig är du just nu?
  • Hur ensam känner du dig just nu?
  • Hur mycket har du använt dig av Facebook sedan sist vi frågade?
  • Hur mycket direktkontakt har du haft med människor sedan vi frågade sist?

När det sociala umgänget i den fysiska verkligheten utanför Facebook ("away from keyboard") med andra personer ökade såg forskarna att välbefinnandet ökade, medan lyckonivåerna vid social interaktion på Facebook minskade.

Resultaten påverkades inte alls av hur många vänner man hade på Facebook eller om man från början redan var deprimerad. Vilket kön försökspersonen hade hade inte heller någon påverkan.

Forskarna sammanfattar sin studie med att Facebook är ett ovärderligt verktyg för att kommunicera och hålla kontakt med andra, men att användningen alltså verkar påverka vårt välbefinnande negativt (Källa Svt:s hemsida/nyheter)

Jag använde också Facebook under en kort period för några år sedan, men jag har stängt ner den. Dels hinner jag inte gå in för att se vad folk har haft till middag och vad de sedan gör. Ibland undrar jag om facebookanvändarna inte förskönar verkligheten en smula. Dels tycker jag att min person inte är så märklig så jag måste berätta allt jag gör via hjälp av den nya tekniken. Tänk att också ha den stressen ovanpå den jag annars har. Min åsikt är att jag vill ha lite privatliv, (om det nu går när jag har människor omkring mig dygnet runt). Sedan betyder ett personligt möte mer, då man kan sitta och uppleva just den stunden tillsammans och kanske njuta av en kopp kaffe tillsammans eller utöva en aktivitet. Kanske få en beröring här och nu. Jag förmodar att det här gör oss lyckligare än att sitta på Facebook.

En annan tanke som slagit mig ofta är: Vad tycker dagens ungdomar om bilder de har lagt ut om tjugo år? Är det lika roligt då? Internet och den nya tekniken är bra på många sätt, bara vi är medvetna om vad vi gör och hur vi använder den.

/Ec

 

.

 

 

 

Hälsa / den nya tekniken