/ TIDNINGAR, OCH BÖCKER /

MITT BOKTIPS NUMMER 7 2016 - Shakespeare : 6 pjäser -

 
Förra helgen var det 400 år sedan William  Shakespeare  dog. Det här har uppmärksammats världen över. Mitt boktips nummer 7 är en nyutkommen bok som innehåller sex berömda pjäser av den här dramatiker. Bokens titel är  "Shakespeare  6 pjäser." Det är förlaget Ordfront som har givit ut den under april i år. Den hör volymen innehåller 678 sidor  Hos Bokus kostar den inbundna versionen 199:-
De pjäser som är med är
omeo och Juliet
Hamlet
En midsommarnattsdröm
Macbeth
Othello
Kung Lear
 
 
Så här säger Bokus om mitt sjunde boktips:
"Till hans ära har vi samlat de sex populäraste pjäserna de som satts upp flest gånger och som folk har efterfrågat mest i en vacker jubileumsbok: 
 
 
/Ec 
boktips