/ KROPP OCH SJÄL /

FEM EGENSKAPER SOM GÖR OSS LYCKLIGA

 
 Ny forskning i London har visat: Att lyckas här i livet kan man koka ner till fem egenskaper. Om du övervinner dem är chansen inte bara stor att du får ett framgångsrikt liv med pengar på banken utan också en bra hälsa och många vänner. Det menar i alla fall forskarna i den nya studien. Vad krävs då för att nå framgång och lyckas med livet? Den frågan har stötts och blötts genom åren, inte minst vad som menas med att "lyckas", men nu tror forskarna i London att de har hittat svaret
 
Det handlar framför allt om fem olika karaktärsdrag (life skills). I elva år har forskarna följt åttatusen kvinnor och män i 50- och 60 årsåldern.  
 
De fem egenskaperna är:
  1. Emotionell stabilitet, vilket man kan definiera så här: " Emotionell stabilitet är att ha lämpliga verktyg för att hantera känslomässiga situationer som uppstår i livet. Det är att kunna  fritt uttrycka känslor, tid och rätt personer, utan att skada sig själv eller andra; känslomässig stabilitet har att göra med konsekvens och självsäkerhet, är att visa hur du känner utan att skada  sin omgivning.

    Emotionell stabilitet finns i alla områden i vårt liv spänner relationer med sig själva, med andra och med världen."( Källa 24 monde)

  2. Beslutsamhet
  3.  Självkontroll
  4. Optimist
  5. Ansvarsfullhet
". Personer som hade dessa eller flertalet av dessa egenskaper mådde avsevärt bättre, jämfört med dem som hade färre av dem. Dessa personer hade inte bara en bättre ekonomi, de hade också färre depressioner och kroniska sjukdomar samt ett rikare socialt liv. Dessutom var de i genomsnitt smalare samtidigt som ett antal olika biomarkörer, som kolesterol, var förbättradem
 
Alla egenskaper är viktiga 
"Exempelvis uppvisade bara tre procent av de som fick höga poäng för samtliga fem egenskaper symtom på svår depression, jämfört med 22 procent bland dem som fick låga poäng."Ingen egenskap var viktigare än någon annan. Effekten berodde snarare på en ackumulering av dem. Det mest förvånande, är att de fördelar som dessa egenskaper resulterar i är så olika. Fördelarna var både ekonomiska, sociala, psykologiska och hälsomässiga". (Källa Aftonbladet)
 
/Ec
 
 
 
 
 
Hälsa / Psykologi