/ KROPP OCH SJÄL /

OIIKA SAKER PÅVERKAR VÅR HÄLSA

Under de senaste åren, då jag har varit tvungen att skriva in läkarbesök gång på gång i min kalender, så har jag börjat fundera lite kring begreppet hälsa. Jag känner mig inte sjuk, men ändå har jag saker som jag måste göra, för att jag ska fungera i min vardag. Det är något nytt för mig som stundom gör mig irriterad för att det tar en del tid och är sjukhusbetonat. Jag tycker inte om sjukhus. Vill ju vara frisk och leva ett "normalt" liv. Nu tänker ni säkert: "Hon har varit funktionshindrad hela livet och levt ett liv med begränsningar, hur kan då hon säga så?" Det här kräver en förklarning. Mitt funktionshinder är inte någon sjukdom, det är en skada som jag fick av fallet tre minuter efter födelsen.
 
Jag har alltid varit frisk, men för cirka fem år sedan blev jag mycket sjuk och var tvungen att genomgå en stor magoperation. Efter den förändrades hela min livssituation. Idag är jag tvungen att använda inkontinensskydd/blöjor.Visst har jag lärt mig att leva med det hjälpmedlet, men åh vad jag saknar att ta på mig ett par fina trosor. Om jag ska vara ärlig kommer jag inte kunna lära mig fullt ut att använda sådana stora inkontinensskydd som jag har idag. Enligt mig är de båda avtändande och fula. Numera får jag tvätta mitt underliv i sängen, något som jag inte heller gillar. Känner mig inte riktigt fräsch och min personliga hygien betyder nästan allt för mig.
 
Den stora magoperationen medförde att min psoriasis, som antagligen legat latent, blommade upp. Jag hade psoriasisblåsor över hela min kropp, så jag blev inlagd i Lund för behandling efter första operationen. Hann bara vara hemma några månader. De fick lite bukt med mig i Lund, men helt borta kommer det aldrig att kunna bli. Det värsta med min psoriasis är klådan och när jag stressar så blir det ännu värre. Visst har jag salvor, men de hjälper inte mycket och jag känner mig som ett stort smörpaket. Aldrig ren och fräsch!
 
Trots det som jag har skrivit ovan är jag ett fan av livet. Min nyfikenhet att se vad som döljer sig bakom nästa hörn håller mig uppe. Det är också så att det finns alltid någon som har det värre. Tycker att jag trots allt har ett bra liv. Jag kan bo i en vanlig lägenhet, äta den mat jag vill och när jag vill och så vidare.
 
 "Olika saker påverkar vår hälsa och beroende på vem du är värderar du dessa olika högt. Livserfarenhet och situationer vi är med om påverkar hur vi värdesätter dessa olika delar av hälsan, och det är inte självklart att två personer med likartade liv värdesätter samma saker i livet.

Om vår hälsa begränsas utifrån en av dimensionerna kan istället de andra väga upp detta, men beroende på vår förmåga att hantera saker kan detta också påverka oss negativt och bli till en sorg och ett hinder i vårt liv.

 

Existentiell hälsa handlar om vår livsfilosofi och meningen med livet. Detta är något som formas under livets gång och påverkas av människor vi möter och händelser vi är med om. Många kan till exempel berätta om händelser som fått dem att omprioritera livet eller ifrågasätta hur de lever sina liv, och detta är en del av den existentiella hälsan

Psykiska livsstilsfaktorer handlar bland annat om att hitta en inre balans. Att ha en positiv psykisk hälsa kan handla om att reagera aktivt på sin omgivning och det som händer i den, det vill säga att man inte bara accepterar det man hör och ser utan också ifrågasätter och reflekterar kring det. Det handlar också om att kunna förhålla sig till sådant som händer, och att känslorna sorg och glädje finns balanserade gentemot varandra.

Att ha en känsla av kontroll och att man kan påverka sin egen livssituation påverkar också den psykiska hälsan. En annan sak som påverkar är vilken attityd, det vill säga inställning, jag har till olika saker. Huruvida min framtoning är positiv eller negativ påverkar också hur jag mår, och vi vet att tankens makt är stor.

Även vår självbild, kunskapsnivå samt möjlighet att tillämpa kunskapen har med vår psykiska hälsa att göra. Psykisk hälsa kan också kallas för mental hälsa.

En annan viktig del för att jag ska må bra är de relationer jag har till personer i min omgivning. En stor del av vår personliga utveckling och hur vi formas till den person vi är sker i samverkan med vår omgivning.

Du kan säkert komma på tillfällen, miljöer eller personer där du känt dig mindre bekväm liksom situationer där du har mått väldigt bra, även om en del i livet inte fungerat på topp just då. Interaktionen med andra människor, samspelet i grupper och problemlösning och konflikter hänger också samman med hur de sociala faktorerna påverkar oss och vår hälsa.

Fysiska faktorer handlar om vår kropp och hur den mår och fungerar. Kondition, styrka, balans, koordination och rörlighet är egenskaper som påverkar oss här. Vi vet att en kropp som är i god form har bättre resurser att stå emot påfrestningar, oavsett om dessa är i fysisk form när vi exempelvis lyfter tungt, eller om de kommer i psykisk form för att vi exempelvis är oroliga och därför spänner vår nack- och axelmuskulatur. Många av livsstilsfaktorerna är kopplade till den fysiska hälsan". (Källa Psoriasisförbundet)

 

 /Ec

 

Hälsa / Psykologi