/ KROPP OCH SJÄL /

DAGENS ÄLDRE FRISKARE ÄN FÖRR MEN...

Bild: Forskning.se/Hälsa & Medicin
 
Jag tycker om att läsa artiklar i ämnet hälsa och medicin samt  sådant som rör psykologi. Det är nog något som har hängt med sedan min examen i beteendevetenskap. Nu har det kommit en ny studie från Göteborgs Universitet i ämnet Hälsa & Medicin, Samhälle & Kultur. Studien behandlar det faktum att dagens äkdre blir allt friskare, men det går snabbare utför.
 
Dagens sjuttiofemåringar har bättre kognitiv förmåga än tidigare generationers åldringar. Men när funktionerna börjar försämras går nedgången snabbare för dessa än de tidigare. Vi har två förslag på förklaringar om varför, som bägge kan spela in i debatten om höjd pensionsålder.
 
I en avhandling av Peter Karlsson där han gjorde jämförande analyser av data på olika generationers 70- till 79-åringar i Göteborg. fann hann att de som passerat sjuttio i början av 2000-talet hade klart bättre kognitiva förmågor än de som var i samma ålder på 1970-talet. Den här effekten, att ju senare en grupp är född desto piggare på ålderns höst, ligger i linje med forskningsresultat från andra delar av världen.  
 Karlsson fann ett annat resultat som överraskade.Försämringen av kognitiva förmågor gick snabbare bland 2000-talets äldre än 70-talets. Varför?
 
Det finns två förklaringar till det här:
 
Det kan exempelvis bero på vad som inom forskningen kallas selektiv överlevnad. Det vill säga att de som uppnått hög ålder på sjuttiotalet var de friskaste individerna i den generationen, medan gruppen 70-åringar på 2000-talet representerade mer ett genomsnitt av hela sin generation.
 

Men mest troligt anser Peter Karlsson att orsaken beror på hjärnans reservkapacitet. Att informationsflödet i samhället ökar gör att hjärnan tränas alltmer. Och på samma sätt som att fysisk träning ger en person större muskelmassa får också hjärnan mer kapacitet när den tränas. Bättre kost och att vi generellt håller oss allt friskare spelar även in.

 De här olika faktorerna pekar mot att senare födda gruppers hjärnor har större reservkapacitet än tidigare födda.

Samtidigt får alla människor mer och mer skador – större eller mindre – på sina hjärnor ju äldre de blir. De här skadorna kompenseras av hjärnans reservkapacitet. Men när väl skadorna blir så omfattande att inte heller reservkapaciteten räcker till bryter troligtvis också försämringarna igenom snabbare.

De här fynden kan ha betydelse för samhällsdebatten om vad som är rimlig pensionsålder. Visst håller vi oss friskare allt längre upp i åldrarna. Men att nedgången går snabbare när den väl sätter in kan påverka kvaliteten i de år en pensionär har kvar, säger Peter Karlsson. Och den snabbare nedgången i kognitiva förmågor bland senare generationers åldringar kan påverka yrkesverksamma olika inom olika yrken.

 Det var intressant att läsa. Då skulle vi fortsätta att arbeta om vi hade ett kontorsarbete. I ett vårdyrke, där vi har ansvar för en människas väl och ve, så blir pensionsåldern lägre. Sedan tror jag att varje individ är olika, så man ska aldrig generalisera för mycket.
 
 
 
 /Ec
Hälsa