/ Allmänt /

GOTT NYTT ÅR
Så är dagen här, då det gamla året ska lägga sig att dö och det nya tar vid.

Det är så det är varje nyårsafton. En underlig känsla. Jag som har svårt för avsked vill gärna hålla fast i det gamla året in i det sista före jag kastar mig in i det nya. Det gamla känns vant och tryggt. Jag vet inte alls hur det nya 2011 blir och det är just det här som för med sig en känsla som jag inte tycker om att ha inombords. Blir det nya året ljust, eller mörkt? Kommer jag att få behålla mina nära vänner? Kommer jag att vara frisk hela nästkommande år, så jag kan fortsätta att utöva min stora passion - skrivandet.

Kommer jag att utvecklas som arbetsledare? Jag hoppas det, för även om jag har haft hand om personal sedan 1985, alltså långt före lagen blev lag 1994, så är jag tvungen att hänga med och kanske också vara en annan sorts ledare än vad jag var i början. Det är stimulerande och jag tror att jag utvecklas på så sätt. 

Vad kommer min nya uppgift som diagnosombud bland annat på riksplanet, hos en av Sveriges största handikapporganisationer, att innebära och föra med sig i förlängningen? Det är en märklig känsla, men också en skön och behaglig sådan att vara tillbaka, där jag lagt så mycket tid och kraft för ca 35 år sedan  Många av de som fanns där då, har lämnat organisationen av olika anledningar. Idag är det nytt folk på kansliet men likväl känns det som att komma hem, men nu kommer jag att dela upp min tid och kraft på andra saker. Idag har jag tänkt lägga ner tre timmar tre dagar per vecka till ombudsuppgiften.Jag är tvungen att se till så att hemmet ser någorlunda ut, att katterna har det bra och att jag hinner med min passion. Dessutom kommer alltid assistansen i första rummet. 

Och kommer Victoria och Daniel att bli föräldrar under året som nu står för dörren? Hur kommer det att se ut i Europa år 2011. Hur många oskyldiga människor ska mista livet i olika katastrofer, terrorhot etc. Kommer detta att innebära minskad trygghet, då man vistras på gator och torg, reser omkring och så vidare. Trots detta tycker jag liksom, vår stadsminister, att vi ska kunna leva som vi alltid gör. Vi måste ju leva och fungera i vår vardag. Kan vi inte det, så vore det för sorgligt.

Det finns många frågor en sådan här dag, men det finns så klart inga svar ännu. De kommer efterhand. Förhoppningen är att år 2011 blir ett bra år för oss alla, för Sverige och för Europa samt för världen som helhet. Att demokratin och tryckfriheten bör beaktas, även om det är svårt i vissa delar av världen. ord som frihet och individualism bör stå i centrum även på äldre dar. I Sverige måste det finnas olika val för den enskilda männskan. Mindre egoism och större tolerans skulle jag vilja se under år 2011.

Gott Nytt År!

/Ec