/ Allmänt /

OM HELGFRID EN SÖNDAG I OKTOBER

Det har hunnit bli midnatt innan jag publicerar några rader. Vi har också gått över till normaltid eller som vi numera säger i folkmun vintertid under den här helgen. Det blev mörkt tidigare i går. Nåväl, vi vänjer oss nog så småningom.

Den sista söndagen i oktober dominerades av helgfrid. Är det sant att det bara är två månader kvar på år 2007? Tiden rusar fram. Jag har inte gjort så mycket annat än att ha varit den här söndagen. Det blev en del tevetittande, mest repriser från veckan som gått och en massa god mat.

Under kvällen såg jag långfilmen "Mona-Lisas Leendemed Julia Robert .Jag tycker inte den tillhör hennes allra bästa filmer, även om miljön var trovärdig och från tiden då jag var barn.

Hoppas den kommande veckan blir bra för oss alla. Själv kommer jag nog att ägna en del tid åt min skrivskola. Den har fått stå tillbaka för akuta saker som har rört min assistans. Om vädret tillåter mitt i veckan ska jag kanske ta mig upp i stan och fönstershoppa. Det var så längesean!  Höstmodet är nu i full gång och för en klädgalen person är det alltid trevligt att kolla in.

Sov gott var mina läsare än befinner sig!


Av Ewacarin Holmqvist
/ KROPP OCH SJÄL /

OM LIVET. OM LIVSKVALITET. OM VÄNSKAP

 Alla funderar vi någon gång emellanåt om vårt liv blev såsom vi drömde om när vi var unga. Det gör jag och mera under de senaste åren, då jag märker på allvar att jag befinner mig på ovandelen av middagshöjden i livet. Vid den här åldern krymper inte sällan ens umgängeskrets av olika skäl. Idag lever vi på ett helt annat sätt än vad våra föräldrar gjorda. Vi flyttar, byter jobb och så vidare. Men vi har också ett annat tempo än vad de hade, då jag var barn. Nu för tiden finns det flera enmanshushåll och att skaffa barn är inte lika viktigt som det var en gång.


Hur blev då mitt liv? En del av mina drömmar har gått i uppfyllelse medan somliga inte, men så är det väl för de flesta av oss. Om jag hade vetat vad jag vet idag, skulle jag gärna ha haft en annan yrkesinriktning där mitt skrivande hade fått mera utrymme. Ändå tycker jag inte att min period på Lunds Universitet har varit bortkastad. Hoppas att jag har en del av mitt liv kvar, så en eller flera dröm(mar) kommer att gå i uppfyllelse, Även om min tid idag mestadels går åt till mitt funktionshinder.


Har jag då god livskvalitet? Ja, det tycker jag nog efter mitt mått att mäta. Före jag satte mig och skrev det här inlägget, så slog jag upp vad olika personer menar med den här termen. Nedan citerar jag några personers definitioner:


"Aggernaes (1989) definierar sin uppfattning om livskvalitet efter graden av tillfredsställelse av de mänskliga behoven som har mycket gemensamt med Maslows behovspyramid (Maslow 1954). Behoven är de grundläggande biologiska som t ex sömn och mat, varma mänskliga kontakter, meningsfull sysselsättning och att ha ett omväxlande och engagerande liv. Livskvalitet uppnås genom att behoven tillfredsställs."


"Enligt (1987) består livskvalitet av fyra komponenter nämligen att vara aktiv, ha gemenskap, självkänsla och en grundstämning av glädje. Att vara aktiv innebär att ha aptit på livet, känna engagemang, frihet att välja och att känna kontroll över sina handlingar. Gemenskap innefattar ett nära och ömsesidigt förhållande till en annan människa och att ha vänskap och samhörighet med en grupp. Självkänslan avser att ha självförtroende och känna sig tillfreds som människa. En grundstämning av glädje bör innehålla trygghet, harmoni, frånvaro av oro, bekymmer och ångest. Alla fyra komponenterna är lika viktiga för att uppnå livskvalitet. Naess använder ordet livskvalitet i betydelsen att ha det bra och lägger huvudvikten på de emotionella aspekterna."


Det känns konstigt att man använder Maslows behovspyramid ännu idag när man ska definierar livskvalitet liksom jag fick lära mig, då jag studerade psykologi i mitten av 70-talet. Jag tycker snarare Naess fyra komponenter för att uppnå livskvalitet ligger bättre i tiden, för grunden är bredare och täcker mycket mera än våra grundläggande biologiska behov.


 För mig är vänskap och då nära vänskap med några få personer viktig. Det är också viktigt för mig, trots mitt funktionshinder, att känna mig behövd och att jag kan lyssna på en annan människa. Kunskapen om att jag kan komma eller höra av mig till en nära vän i svåra stunder betyder enormt mycket, att få den tröst som gör att jag orkar gå vidare med min vardag. Vill inte ha många flyktiga bekanta, utan det räcker med de nära vännerna som finns där, då jag behöver dem och då de behöver mig.


Vänskapen ger mig ny energi och kraft som är ett måste i min vardag som ibland är tuff att orka med ensam. Önskar att alla människor hade någon ärlig nära vän, för det ger en så mycket! Tyvärr är det inte alla förunnat och det är tråkigt i den här ytliga och stressade världen som vi lever i.


Av Ewacarin Holmqvist

/ KROPP OCH SJÄL /

TÄNK OM JAG KUNDE ÄNDRA MIN LIVSSTIL EN SMULA. OM WABISABI.
De morgnar jag är vaken och kan ligga kvar i sängen, lyssnar jag gärna på P1-morgon, Jag tycker att det är ett bra sätt att bli uppdaterad vad som skett i världen under den tid jag sovit. Klockan 06.50 har man ett kort återkommande inslag på fem minuter som kallas Tankar för Dagen, där olika personer tar upp något som de tycker är viktigt och som de vill dela med sig till oss inför en ny dag. Ofta är det saker som är tänkvärda, som vi lyssnare kan bära med oss under dagen. I mitt fall har det här inslaget blivit de bästa minuterna på dagen och således vill jag ogärna missa dem och en stund efter: Det är mitt eget sätt att få en bra början på en ny dag! Upptäckte inslaget för några år sedan.

Idag var det psykoterapeut Patricia Thor.Sandahl som stod för tankarna. Hon talade om en japansk livsstil som heter wabisabi. En livsstil som inte alls liknar den vi har i västvärlden. Under hela dagen idag har jag gått och funderat på wabisabi-begreppet, för jag ville veta mera. Nu i eftermiddag har jag sökt på nätet för att få mera kunskap. Här nedan följer lite vad jag hittade om begreppet.

" WABI SABI - ETT SÄTT ATT FÖRHÅLLA SIG.....Likt Feng Shui är wabi-sabi en österländsk idé som har fått ökad popularitet i västvärlden. Men här handlar det inte om att hitta en teknik för att uppnå välstånd, att skydda sig från eller hämta styrka från någon mystisk osynlig kraft. Tvärtom. Wabi Sabi är en intuitiv livsstil som innebär att fånga de ögonblick som gör livet meningsfullt och att uppskatta och lägga märke till de små glädjeämnena i livet som lätt överskuggas av brådskan och överdrifterna i vårt konsumtionssamhälle.

WABI SABI

Enkelhet, fridfullhet och naturlighet.

En wabibito är person som lägger märke till och uppskattar varje dags speciella ögonblick, som lever med, fullt ut, i årstidernas växlingar och anpassar sig till naturen och till sin omgivning på ett meningsfullt och varsamt sätt. Det är min övertygelse att det finns en "wabibito" inom oss alla som vi behöver släppa fram lite oftare.


Varje möte ger ett unikt tillfälle till att njuta av ett gott sällskap och av stunden, kanske över just en kopp te eller kaffe. Vi vet aldrig vad som händer i morgon eller ens senare idag. Att sluta med det vi för stunden håller på med, vad det nu kan vara som är så viktigt, för att samtala över en fika med någon du tycker om - eller skulle kunna tycka om - är ett enkelt tillfälle till att skapa frid. Det är från denna stund av frid, harmoni och kamratskap som sann wabi sabi känsla skapas och sprider sig.


WABI


Bokstavligen betyder ordet "fattigdom" men det handlar inte om avsaknaden utan om oberoendet av materiella ägodelar.

En anspråkslöshet som valt bort det materiella för att kunna relatera till naturen och verkligheten. En stilla förnöjsamhet över enkla ting.


Wabi härrör från roten wa, vilket syftar på harmoni, frid, stillhet och balans. Egentligen betydde wabi ursprungligen sorgsen, övergiven och ensam men poetiskt har det kommit att betyda enkel, omaterialistisk, anspråkslös av eget val och i harmoni med naturen.

Någon som är helt och hållet sig själv och aldrig försöker vara något annat kan beskrivas som wabi.


SABI

Ensamt betyder ordet "tidens blomning" och anspelar på naturlig fortgång, skamfilning, matthet, ålderdom, rost - den utsläckta glans som en gång glimmade.

Det anspelar på en förståelse för att skönhet är flyktig och en glädje över att föremål som är gamla och slitna trots allt behållt sin charm mycket på grund av den omsorg dess ägare gett dem.


WABI SABI


Wabi sabi är en livsstil som uppskattar och accepterar komplexitet samtidigt som den värdesätter enkelhet.


Den uppmuntrar allt som är äkta autentiskt genom att erkänna sig till tre enkla faktum; ingenting varar, ingenting är färdigt och ingenting är perfekt.


Större är inte bättre, snabbare är inte fantastiskare.


Det handlar om att röra sig i mänsklig takt, äta naturlig mat och att sakta ner för att hinna vara uppmärksam."
 
Jag låg i min varma säng och intalade mig att jag nog behöver byta från den livsstilen jag idag besitter till den här lugnare stilen. Ack, om jag bara kunde

Steg upp och började stressa som vanligt. Det är svårt att lära gamla hundar sitta eller?...

Källa: Kattdammens Trädgårds Hemsida


Av Ewacarin Holmqvist