/ TIDNINGAR, OCH BÖCKER /

BOKTIPS NUMMER 2 2018

 
 
 
"Finn din energikod" vilken är skriven av Sanna Ehdin är mitt andra boktips för året. Bokens underrubrik är: Få ett rikt, lyckligt och självläkande liv - Det är en bok som omfattar 343 sidor. Författaren har  lyckats med att "ringa in" alla de möjliga sätt som går att frambringa för att finna vägar till bättre hälsa.  "Finn din energikod" är utgiven av bokförlaget  Forum och den låg ute på bokdiskarna i januari 2010  Idag finns den i inbunden version och som E-bok. Den senare kan vi ladda ner direkt till vår dator. Priset för E-boken är 59:- och den inbundna versionen kostar 196:-   Priserna är tagna från Bokus.
 
Boken är indelad i elva kapitel där varje kapitel beskriver olika sätt att höja sin energinivå och därmed bättre välbefinnande/hälsa. I varje kapitel beskriver Sanna Ehdin, med tydlig vägledning, olika självhjälpsmetoder. Detta är tips som läsaren själv kan utöva på egen hand
 
Så här säger Bokus om "finn din energikod":
"För att känna välbefinnande behövs en god energinivå - både fysiskt och psykiskt. Boken bygger på de senaste forskningsrönen och visar hur du höjer din energinivå och ökar energiflödet på mest effektiva sätt. Du får också hjälp att hitta fram till den energikod som stämmer för just dig.

Energi finns överallt. Hög energinivå är en viktig förutsättning för självläkning och god självkänsla. Boken tar upp hur man blir medveten om sin energinivå och hur man ökar energiflödet med hjälp av andning, motion och qi-övningar. Här presenteras också nya tekniker för att bli av med blockeringar samt nya metoder för att mäta energin i kroppens celler.
 
Powerfood ger bra energi. Genom inflammationsdämpande livsmedel - IFD-mat - kan man styra cellernas gener i rätt riktning. Detox hjälper till att höja energinivån, medan skräpmat programmerar oss för låg energi.

Tankens kraft är ett välkänt begrepp. Här visas hur tankar ger information till hela vårt energisystem - inte bara till hjärnan - och hur vi kan använda dem på bästa sätt.

Kärlekens energi handlar om glädje, lust och samvaro. När människor kommunicerar med varandra på ett positivt sätt uppstår bra energi. Beröring och sexuell energi är självfallet också viktiga energikällor för människans välbefinnande"(Källa Bokus)
 
Boken ger de råd du behöver för att upprätthålla en hög energinivå, känna dig inspirerad, kreativ och levnadsglad.
 
 
 
.
 
 
boktips